We staan samen voor een grote opgave:

In 2050 moeten bijna zeven miljoen woningen in Nederland aardgasvrij zijn.

Dat betekent dat we dan geen gebruik meer maken van deze fossiele brandstof om er thuis warm bij te zitten. In plaats daarvan benutten we straks nieuwe, duurzame warmtebronnen.
Gemeenten zoeken naar manieren om samen met de bewoners de warmtetransitie in goede banen te leiden. Een grote uitdaging is ervoor te zorgen dat bewoners en gebouweigenaren de juiste keuzes kunnen maken om hun woningen aardgasvrij te maken.

Wat is de wijkwarmtewijzer?

De WijkWarmteWijzer is een methode die bestaat uit een participatie-aanpak en een online participatieplatform met geïntegreerde rekentool. De methode zorgt ervoor dat zowel gemeenten, collectieven als bewoners sneller tot gedragen en onderbouwde keuzes komen voor een aardgasvrije warmteoplossing. De methode geeft inzicht in de perspectieven van verschillende partijen, legt informatie vast gedurende het hele proces, activeert tot meedenken en meedoen en komt via co-creatie uiteindelijk tot een advies voor de buurt én een persoonlijk advies op adresniveau voor de beste warmteoplossing.

Hoe werkt de Wijkwarmtewijzer?

De WijkWarmteWijzer is gebaseerd op de ‘klantreis’ die TNO speciaal voor de transitie naar aardgasvrije wijken heeft ontwikkeld. Tijdens de transitie naar een aardgasloze woning maken bewoners een reis van verschillende denkstappen. Elke stap gaat gepaard met barrières en drijfveren. Onze aanpak speelt hier naadloos op in en zorgt tijdens elke stap voor de kennis-, participatie- en technische behoefte van bewoners, collectieven en gemeente.

Vanuit het geïntegreerde rekenmodel nemen we de bewoners en betrokken partijen, zoals de gemeente, woningcorporaties, het warmtebedrijf en de netbeheerder, mee in een aantal toekomstscenario’s voor de buurt. Interactieve visualisaties van de buurt maken van een complex vraagstuk een begrijpelijk beeld zodat samen aan de plannen voor de warmtetransitie kan worden gewerkt.

In de verschillende toekomstscenario’s worden collectieve én individuele warmteoplossingen berekend waarbij er voor ieder individueel adres én de gehele buurt een energieadvies wordt aangereikt. Met dit advies zijn bewoners in staat om de juiste keuzes te maken voor hun eigen situatie én voor de buurt. Deze informatie en de perspectieven van alle stakeholders zorgt voor vertrouwen in elkaar. En dat vertrouwen is nodig om de warmtetransitie mogelijk te maken.

Bron: TNO

Met wie samen aan de slag?

Vonc Communicatie, The Imagineers, TheEarlybirds en TNO werken samen aan de ontwikkeling van de WijkWarmteWijzer.

Het beeld- en kaart-gestuurde platform van The Imagineers geeft een realistische weergave van de huidige en toekomstige omgeving. Hierdoor participeren bewoners, gemeenten en lokale initiatieven samen vanuit een gezamenlijk beeld over de toekomst. Dat verhoogt de kwaliteit van de discussies en de snelheid van het participatieproces.

Het COLONY-model van TheEarlybirds berekent welke collectieve of individuele oplossing optimaal is voor de bewoners op adresniveau en geeft dit voor de hele buurt weer op een interactieve, beeld-gestuurde kaart binnen het platform. Vonc Communicatie voegt vanuit haar ervaring een passende participatie- en communicatieaanpak toe. De eerder ontwikkelde klantreis van TNO vormt het uitgangspunt om goed aan te sluiten bij de drijfveren en barrières van bewoners.

Heb je interesse in deze methode en zou je er graag meer over willen weten?

De BuurtWarmteWijzer is op dit moment in ontwikkeling. We werken er hard aan om samen met gemeenten en inwoners stappen te zetten in de transitie naar aardgasvrije woningen. Zo werken we aan een duurzame toekomst voor de huidige en toekomstige generatie.

Doe je mee?

In de huidige ontwikkelingsfase werken we graag samen met gemeenten die, net als ons, hun nek uit willen steken en kansen zien in onze aanpak. Heb jij als gemeente interesse om samen aan de slag te gaan? Neem dan contact met ons op. Uiteraard brengt deelname in deze fase interessante financiële en kennisvoordelen met zich mee.

Ben je geen gemeente, maar zie jij ook kansen? Dan ben je van harte welkom. We werken graag samen met specialisten, experts, adviesbureaus of ingenieursbureaus met dezelfde missie op het gebied van energie- en/of warmtetransitie. Graag kijken we wat we voor elkaar kunnen betekenen in de uitrol van deze aanpak. Want samen zijn we beter!

Neem dan contact op met:

Eline Burger

TheEarlybirds

06 310 851 84

eline@theearlybirds.nl

Ronald de Vries

The Imagineers

0515 439 230

ronald@theimagineers.com

Sarolta van Beek

Vonc Communicatie

0513 640 017

sarolta@vonc.nl